Door de verkiezingen van 1878 haalden de liberalen de meerderheid in het parlement. Dit gaf aanleiding tot een groot politiek conflict dat het hele land zou beroeren : de schoolstrijd.

In Hoogstraten bestond toen enkel de fanfare Sint Cecilia waarin zowel katholieken als liberalen zaten. De politieke onenigheid leidde ertoe dat de katholieken uit Sint Cecilia stapten en in 1880 een eigen katholieken kring oprichtten : Sinte Catharina of in Hoogstraten gekend als den Bond.

 

De kring werd een katholieke zuil en zou dat zeer lang blijven. Haar invloed op het sociale leven in het toch al sterk katholieke Hoogstraten was groot. Hoewel de fanfare de spil in de katholieke kring vormde, bestonden er nog veel andere afdelingen. In 1881 werd er een toneelafdeling toegevoegd, in 1923 een afdeling voor vrouwen, nog in 1923 een gemengde koorafdeling, in 1924 een afdeling voor studie en volksontwikkeling en in 1927 een cinema-afdeling. Het was de katholieke kring die in Hoogstraten de eerste films zou spelen. De aankoop en afbetaling van een cinematoestel zou in de jaren dertig wel bijna tot het failliet van de vereniging leidden.

Na de tweede wereldoorlog kende de kring een muzikale opbloei. De fanfare haalde tussen 1955 en 1965 een tiental keren de eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid en eerste afdeling in zowel Fedekam- als in Provinciewedstrijden. In 1961 werd er een drumband opgericht. De jaren zestig waren anderzijds ook een dieptepunt voor de Katholieke kring. Van de verschillende afdelingen bleef enkel nog de toneel- en fanfareafdeling over. Het katholieke karakter verdween langzaam uit de kring. Begin jaren zeventig werd in praktijk afgestapt van het gebruik van de naam Katholieke Kring. Officieel werd pas in 1978 de naam gewijzigd in Koninklijke Fanfare Sinte Catharina. Ook de naam den bond zou hoe langer hoe minder gemeengoed worden.

Anno 2004 is ook de drumband en toneelafdeling verdwenen. Enkel de fanfare, de oudste afdeling van de katholieke kring, heeft de tand des tijds doorstaan.